Uitspraak gerechtshof: avondklok blijft van kracht

Van onze redactie
16 februari 2021
De Nederlandse Staat gaat in beroep tegen de uitspraak dat de avondklok per direct opgeheven moet worden en spande een spoedappèl aan om de avondklok te laten gelden tot er een uitspraak van het hoger beroep is. Het gerechtshof bepaalde vanavond dat de uitspraak geschorst is en de avondklok van kracht blijft.
Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat er noodzaak voor de avondklok is. De uitspraak was dat de avondklok per direct opgeheven moet worden.
 
Nederlandse staat spant spoedappèl aan
 
De Nederlandse Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Omdat het kabinet wilt dat de avondklok blijft gelden tot er een uitspraak van het hoger beroep is, werd een spoedappèl aangespannen. Dat vond vanmiddag plaats. De planning is dat het hoger beroep aankomende vrijdag behandeld wordt.
 
Uitspraak gerechtshof

Het gerechtshof stelde de Staat in het gelijk en heeft bepaald dat de avondklok van kracht blijft. Het hoger beroep vindt aankomende vrijdag plaats. De uitspraak van het hoger beroep vindt naar verwachting enkele dagen na de inhoudelijke behandeling aankomende vrijdag plaats.

Dit bericht delen:

Advertenties