Ruim 1,6 miljoen voor energiebesparing Nijmeegse woningen

Van onze redactie
10 februari 2021
De gemeente Nijmegen heeft ruim 1,6 miljoen Rijkssubsidie gekregen uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Nieuw is dat de subsidie dit jaar ook voor huurders mag worden ingezet. De regeling is bedoeld om woningeigenaren én huurders te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Energie besparen zorgt voor wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.
De gemeente Nijmegen besteedt dit bedrag in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 onder meer aan gratis energiebesparende producten voor huurders en woningeigenaren. Huurders en woningeigenaren (ook Verenigingen van Eigenaren) kunnen gebruik maken van verschillende adviesmogelijkheden om energie te besparen: via een website, webinars, persoonlijke adviesgesprekken en energiecoaches. Voor huiseigenaren komen er, net als in 2020, energieadviesrapporten voor veelvoorkomende woningtypes en collectieve inkoopacties voor woningisolatie, zonnepanelen. Een nieuwe mogelijkheid in de inkoopacties is isolerend glas. De precieze invulling volgt in de loop van het jaar.

De acties voor huurders werkt de gemeente samen met de woningcorporaties uit. De gemeente maakt alle acties en activiteiten onder meer bekend via Facebook, de digitale nieuwsbrief Duurzaam Wonen, nijmegen.nl en de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Brug.

Wethouder Harriët Tiemens (Duurzaamheid): ‘Fijn dat we dit jaar samen met de corporaties ook huurders op weg kunnen helpen met het verlagen van hun energierekening. VVE’s krijgen dit jaar ook speciale aandacht. En we blijven woningeigenaren ondersteunen met gratis producten, advies en gezamenlijke inkoopacties. Nieuw is bijvoorbeeld de inkoop van isolerend glas. Als we samen veel energie besparen in Nijmegen, worden de stappen op weg naar aardgasvrij wonen ook makkelijker.’

Rijkssubsidie

De RREW-subsidie voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geldt voor 2021 (tot en met voorjaar 2022) en kan worden ingezet voor huur- en koopwoningen. Het is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. Voor 2020 kreeg Nijmegen zo’n zes ton uit de RRE-regeling die specifiek bedoeld was voor energiebesparing in koopwoningen. Hiermee zijn onder meer gratis energiebesparende producten en energieadviezen voor veelvoorkomende woningtypes, korting op energieadvies voor monumentale woningen, de website van het Regionaal Energieloket Nijmegen, inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen en cv afstellen voor Nijmeegse huiseigenaren uitgevoerd.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties