Mogelijke fusie woningcorporaties WoonGenoot en Talis

Van onze redactie
26 januari 2021
De corporaties WoonGenoot en Talis willen hun krachten bundelen. Zij starten binnenkort een formeel onderzoek om tot een fusie te komen. Dit doen zij door het ondertekenen van een intentieovereenkomst in februari. De medewerkers en huurdersorganisaties van beide corporaties worden nauw betrokken bij het hele proces.
Beide corporaties zijn stevig verankerd in Nijmegen. Zij leveren, samen met collega-corporaties Portaal, Woonwaarts en SSH&, een substantiële bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgaven in de stad. Hierbij liggen er stevige uitdagingen op gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en de leefbaarheid in de wijken en buurten. Kees van Kampen, directeur-bestuurder van WoonGenoot: 'Het initiatief om te onderzoeken of we samen verder kunnen kwam van ons. WoonGenoot is als kleine corporatie met 1.500 woningen te klein om ook op middellange termijn substantieel bij te kunnen blijven dragen aan de vraagstukken in de stad. Door te fuseren met Talis (14.000 woningen) kunnen we vanuit een stevigere positie deze opgaven beter oppakken.'

Gemeenschappelijke visie

Talis is blij met het verzoek van WoonGenoot. De beide bestuurders van Talis, Ronald Leushuis en Walter Hamers, zien ook meerwaarde in het samengaan. Ronald Leushuis: 'De visie van WoonGenoot sluit aan bij die van Talis. We delen het belang van de focus op betaalbaarheid van wonen en dat we zichtbaar en aanwezig willen zijn in buurten en wijken, met onze mensen en kantoren. Ook in de participatie van huurders vinden we elkaar.'

Beide corporaties zien ook synergiekansen in de opgaven van het vastgoed. De woningen van Talis en WoonGenoot liggen in een aantal wijken naast elkaar, zoals in Hatert, Meijhorst, Lindenholt en Nijmegen-Noord. Met de vraagstukken rondom verduurzaming, de passendheid van het wonen (meer woningen voor kleinere huishoudens) en leefbaarheid liggen hier kansen om het goede te doen voor de huidige en toekomstige huurders van beide corporaties.

Intentieovereenkomst

In februari ondertekenen de bestuurders en voorzitters van de raden van commissarissen van beide corporaties een intentieovereenkomst om het onderzoek naar de fusie formeel te starten. Het belangrijkste doel is om te onderzoeken of het samengaan van toegevoegde waarde is voor de huurders en woningzoekenden. Bij blijk van voldoende meerwaarde en een gezond financieel perspectief wordt het fusietraject in gang gezet. Als alles volgens planning verloopt, willen de corporaties vanaf 1 januari 2022 samen verder gaan.

 


Dit bericht delen:

Advertenties