Rechtswinkel Nijmegen-Oost: Naar het werk in coronatijd?

Nina Thomassen
29 januari 2021
'Zoveel mogelijk thuiswerken' luidt het advies van de overheid. Maar wat nu als u van uw werkgever naar uw werk moet komen? Mag u dit weigeren en thuisblijven van uw werk?
Tijdens elke persconferentie wordt benadrukt om zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk naar kantoor te gaan. Thuiswerken is echter niet voor ieder beroep een optie. Kan uw werkgever u verplichten om naar uw werkplek te komen? En wat nu als u tot een risicogroep behoort?

Geen recht op thuiswerken

In Nederland bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken. Dit is niet veranderd door de coronacrisis. Hoewel het advies van de overheid luidt om zoveel mogelijk thuis te werken, betekent dit niet dat u als werknemer van uw werkgever mag eisen dat u uw werk thuis mag verrichten. In sommige gevallen kan het werk namelijk niet thuis worden verricht en heeft uw werkgever u nodig op de werkvloer. Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat een werknemer in zo’n geval niet kan weigeren om naar zijn werk te gaan.

Veilige werkomgeving

Wanneer uw werkgever u verplicht naar uw werkplek te komen, moet hij zorgen voor een veilige werkomgeving. Een veilige werkomgeving valt namelijk altijd onder de zorgplicht van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever bijvoorbeeld moet zorgen dat er voldoende ontsmettingsmiddelen beschikbaar zijn op de werkplek. Ook kan dit betekenen dat de werkgever de werkplek zo inricht, dat er voldoende afstand kan worden gehouden tot andere werknemers. Het verschilt echter per werkplek hoe een veilige werkomgeving eruitziet. Wanneer u tot een risicogroep behoort en uw werkgever u oproept naar uw werk te komen, zal de zorgplicht van de werkgever zwaarder wegen. De werkgever dient passende maatregelen te treffen om werknemers in risicogroepen extra te beschermen. U mag van uw werkgever in ieder geval verwachten dat hij zich houdt aan de geldende basisregels, namelijk dat er op uw werkplek 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat werknemers bij klachten thuis blijven. In sommige gevallen kan tijdens het werk geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een contactberoep heeft of wanneer u in het openbaar vervoer werkt. In deze gevallen wordt een uitzondering gemaakt op de regel dat u 1,5 meter afstand moet houden.

Mondkapje

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om een mondkapje te dragen in een publieke binnenruimte. Deze regel geldt óók wanneer u werkt in een publieke binnenruimte of wanneer u een contactberoep heeft. Wanneer u voor uw werk verplicht bent een mondkapje te dragen, moet uw werkgever deze aan u beschikbaar stellen, of deze vergoeden.

Ook als u niet werkt in een publieke binnenruimte of in een contactberoep, kunt u door uw werkgever verplicht worden een mondkapje te dragen tijdens uw werk. Uw werkgever kan hierdoor zorgen voor een werkplek die veiliger en gezonder is. Wanneer iedereen op het werk een mondkapje draagt, kan dit ervoor zorgen dat het coronavirus minder snel wordt verspreid. Uw werkomgeving is veiliger, omdat u beter beschermd wordt tegen het coronavirus. Ook wanneer u door uw werkgever verplicht wordt een mondkapje te dragen, moet hij deze aan u beschikbaar stellen of deze voor u vergoeden.

Samenvattend

Op basis van het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, mag u niet weigeren om naar uw werk te gaan wanneer thuiswerken niet mogelijk is. Dit geldt ook wanneer u tot een risicogroep behoort. Uw werkgever draagt zorg voor een veilige en gezonde werkplek, zoals de mogelijkheid tot het houden van voldoende afstand en het voorzien in voldoende ontsmettingsmiddelen. Het dragen van een mondkapje kan onderdeel zijn van een veilige werkomgeving. U moet een mondkapje dragen tijdens uw werk wanneer u werkt in een publieke binnenruimte, u een contactberoep heeft, of wanneer uw werkgever u verplicht een mondkapje te dragen op uw werkplek. Als u vragen heeft over beschermingsmiddelen, de mogelijkheden om thuis te werken of over de veiligheid van uw werkplek, raden wij u aan hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.
 

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Wij voorzien u gratis van advies. Vanwege het coronavirus houden wij geen spreekuren, maar wij helpen u graag per e-mail. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. U kunt hiervoor mailen naar algemeen@rechtswinkelnijmegen.nl. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor het vorige artikel. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via Facebook of LinkedIn.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen